Microbiology Laboratory

Mikrobiologické laboratórium

  • Microbiology Informatics Solution

    Mikrobiologické informačné riešenie

    ☛Zlepšenie laboratórnych výsledkov zlepšením diagnostickej informatiky ☛Mikrobiologická informatika umožňuje laboratórnemu personálu ovplyvniť dobu odozvy, urýchliť rozhodovanie, zlepšiť produktivitu a zjednodušiť dodržiavanie predpisov ☛Riešenie mikrobiálnej informatiky umožňuje laboratórnym pracovníkom riešiť tieto...
    Čítaj viac