Clinical Examination Laboratory

Laboratórium klinického vyšetrenia

  • Clinical Application Handbook

    Príručka klinickej aplikácie

    Analýza celej krvi, plazmy, séra a moču je najprehľadnejšou metódou v klinickom výskume.Keďže sa citlivosť analytických prístrojových systémov v posledných rokoch neustále zlepšovala, zvýšili sa aj výsledky výskumu a spoľahlivosť.V klinických aplikáciách, analytické i...
    Čítaj viac