Biopharmaceutical Integrated Solutions

Biofarmaceutické integrované riešenia

 • Solutions for Vaccine Testing

  Roztoky na testovanie vakcín

  Testovanie vakcín pozostáva z nasledujúcich štyroch hlavných aspektov: Analýza komponentov supernatantu bunkovej kultúry Tu popisujeme analýzy supernatantov bunkových kultúr, ktoré poskytli referenčnú metódu pre štúdie uskutočniteľnosti s cieľom identifikovať kľúčové faktory ovplyvňujúce.výnosy a kvality biológie...
  Čítaj viac
 • Solutions for Biopharmaceutical

  Biofarmaceutické roztoky

  Riešenia pre biofarmaceutiká zahŕňajú najmä tieto časti: 1. Bioanalýza LCMS Bioanalýza protilátkových liekov pomocou Fab-selektívnej proteolýzy nSMOL – trastuzumab analýza LCMS Bioanalýza protilátkových liekov pomocou Fab-selektívnej proteolýzy nSMOL - Bevacizumab analýza LCMS Bioana...
  Čítaj viac
 • Biopharmaceutical Development and QA/QC

  Biofarmaceutický vývoj a QA/QC

  Táto aplikačná kompendium skúma analytické potreby na charakterizáciu biofarmaceutík v rôznych vývojových štádiách – od skríningu bunkových línií po kontrolu kvality.Hlavný obsah zahŕňa: ❋Intaktné proteíny: robustná a spoľahlivá separácia a meranie Vďaka ko...
  Čítaj viac